Välkommen till Södra Infragruppen

Kunskap, erfarenhet och helhetslösningar inom teknik

Södra Infragruppen ägs av börsnoterade företagsgruppen Storskogen och är en bolagsgrupp som är specialiserade på transport och teknik. Här finns specialkompetens inom styrd borrning och schaktfria ledningsarbeten, bud- och transporttjänster, markentreprenad, el- och fiberteknik samt krossning och materialåtervinning av betong, asfalt och fyllnadsmaterial.

Södra Infragruppen är en komplett bolagsgrupp som ger företag och organisationer möjlighet att få helhetslösningar vid exempelvis specialtransporter, markanläggningsarbeten, utbyggnad av fibernät, utvidgning av kommunalt vatten- och avloppsnätverk, byggprojekt samt underhåll och renovering av vägar och vägtrummor.

Sisab-gruppen och Storskogen är kvalitet för framtiden

Södra Infragruppen består av företag som är ledande och rutinerade inom sitt område. För oss är kompetens och teknik grunden i det vi erbjuder, oavsett inom vilket område vi verkar. Vi är självständiga företag, men arbetar tillsammans i kunduppdrag och kan stötta varandra med resurser såväl som att gå in som underleverantörer. Det viktigaste för oss är att leverera resultat; det gör vi gärna tillsammans.
 
Sedan 2017 är Storskogen ägare av Södra Infragruppen. Storskogens övergripande mål med sitt ägande är att driva och utveckla små och medelstora företag där lönsamhet
och ledande ställning inom sitt segment är vägledande vid uppköp. Att förvalta och utveckla
det livsverk som ett företagsköp är en röd tråd som går igenom Storskogens arbete. Idag är Storskogen uppdelat i tre affärsområden och består av över 130 affärsenheter med cirka
10 000 anställda. Största delen finns i Sverige, men innehav finns också i Norden, Tyskland, Schweiz och Storbritannien.

Vill du veta mer?

Hos Sisab-gruppen finns kompetens, skicklighet och helhetslösningar inom mark- och anläggning, fiber, styrd borrning och transporttjänster.

Skicka ett meddelande eller mejla oss:
info@sisabgruppen.se